Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Phòng năm 2021

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Phòng năm 2021

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI PHÒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 08 bài; 02 trang)

KỲ THI

CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 BẢNG B

NĂM HỌC 2020 – 2021

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 03/12/2020

 

Bài 1. (1,0 điểm) Cho 5 nguyên tố X, Y, R, A, B liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, có số hiệu nguyên tử tăng dần từ X đến B. Biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của 5 nguyên tử ứng với 5 nguyên tố trên là 90.

a. Xác định các nguyên tố hóa học trên.

b. Viết cấu hình electron của các ion: X2-, Y, A+, B2+. So sánh bán kính của chúng và giải thích.

c. Xác định vai trò (chất khử hay chất oxi hóa) của các ion X2- và Y trong phản ứng oxi hóa khử. Giải thích.

Bài 2. (1,0 điểm)

Sục khí A vào dung dịch chứa chất B thu được muối C, chất rắn D màu vàng và chất E. Khí F có màu vàng lục tác dụng với khí A tạo ra chất D và chất E. Mặt khác A tác dụng với khí F trong nước thu được dung dịch X chứa chất G và chất E, thêm dung dịch BaCl2 vào X thì thấy xuất hiện kết tủa trắng. A tác dụng với dung dịch chất H (là muối nitrat của kim loại) tạo ra kết tủa I màu đen. Đốt cháy I bởi oxi thu được chất lỏng K màu trắng bạc. Xác định A, B, C, D, E, F, G, H, I, K và viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Bài 3. (1,0 điểm) Chất X có công thức phân tử là C8H15O4N. Cho các chuyển hóa sau:

C8H15O4N + NaOH C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O

C5H7O4NNa2 + HCl → C5H10O4NCl + NaCl

Biết: C5H7O4NNa2 có mạch cacbon không phân nhánh và có nhóm -NH2 ở vị trí α. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X và viết phương trình hóa học của các chuyển hóa trên dưới dạng công thức cấu tạo.

Bài 4. (1,0 điểm)

X là một loại muối kép vô cơ, khi tan trong nước phân li thành các ion: M+, Al3+, SO42- (bỏ qua sự phân li của nước). Cho 9,06 gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư được 9,32 gam kết tủa A và khí C có mùi khai. Lượng khí C tạo thành tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Xác định công thức phân tử của X.

Bài 5. (1,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là CH6O3N2 và C3H12O3N2. Cho 6,84 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, thu được V lít hỗn hợp Y gồm 3 khí) và dung dịch Z. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thì có 0,896 lít khí thoát ra (đktc). Hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư thì thu được m gam muối. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính m.

Bài 6. (1,5 điểm)

Hỗn hợp X1 gồm Fe, FeCO3 và kim loại R (có hóa trị không đổi). Cho 14,1 gam X1 tác dụng hết với 500 ml dung dịch HNO3 xM, thu được dung dịch X2 và 4,48 lít hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với hiđro là 16,75) gồm hai chất khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Để trung hoà HNO3 dư có trong dung dịch X2 cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M và thu được dung dịch X3. Chia X3 làm hai phần bằng nhau:

Phần 1 đem cô cạn thì thu được 38,3 gam hỗn hợp muối khan.

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 8,025 gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều do ở điều kiện tiêu chuẩn, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Xác định kim loại R và tính giá trị của x.

Bài 7. (1,5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 1,31 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất), thu được 2,42 gam CO2 và 0,81 gam H2O. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được muối natri của axit A và hỗn hợp B gồm hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hóa hơi hoàn toàn 1,24 gam hỗn hợp B thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,84 gam N2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Khi cho cùng một lượng axit A như nhau phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 hoặc với Na thì thể tích khí CO2 thu được luôn luôn gấp 1,5 lần thể tích khí H2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a. Xác định công thức phân tử của X.

b. Xác định công thức phân tử của các ancol trong B.

c. Hợp chất A có thể phân lập được từ nguồn thực vật, A tương đối quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt được dùng trong việc pha chế nước giải khát có vị chua. Xác định công thức cấu tạo của A, X.

Bài 8. (2,0 điểm)

a. Ở những vùng gần các vỉa quặng pirit sắt, đất thường bị chua và chứa nhiều sắt, chủ yếu là do quá trình oxi hóa chậm bởi oxi không khí khi có nước (ở đây các nguyên tố bị oxi hóa đến trạng thái oxi hóa cao nhất). Để khắc phục, người ta thường bón vôi tôi vào đất. Hãy viết các phương trình hóa học để minh họa cho các quá trình trên.

b. Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Người ta lấy 4 mẫu không khí ở các thành phố khác nhau và phân tích hàm lượng SO2 thì thu được kết quả như sau:

Mẫu nghiên cứu

Hàm lượng SO2 trong 50 lít không khí (mg)

1

0,0045

2

0,0012

3

0,0008

4

0,0980

Hãy xác định mẫu không khí đã bị ô nhiễm.

c. Người ta pha chế một loại dược phẩm trong gia đình theo cách đơn giản như sau: cho nước sôi vào cốc chứa NaHCO3 rồi cho thêm dung dịch cồn iot và lắc đều, để nguội bớt sẽ được cốc thuốc dùng để chữa bệnh viêm họng loại nhẹ. Giải thích và viết các phương trình hóa học minh họa cho quá trình trên.

d. Cho phản ứng dùng để xác định lượng cồn trong huyết thanh người như sau:

C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2+ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O.

Cho 28 gam huyết thanh của một người lái xe tác dụng với dung dịch K2Cr2O7 0,06M/H2SO4 thì thấy vừa hết 35 ml. Theo quy định, lượng cồn không được vượt quá 0,02% khối lượng huyết thanh. Tính phần trăm khối lượng cồn trong huyết thanh của người lái xe trên, từ đó cho biết người lái xe này có vị phạm quy định hay không?

—–Hết—–

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

2020-2021 – Sở GD&ĐT Hải Phòng- Đề- (Bảng B)

 

Xem thêm