X là este đơn chức, không no chưa một liên kết đôi C=C; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở)

X là este đơn chức, không no chưa một liên kết đôi C=C; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 10,36 gam hỗn hợp E chứa X, Y

 

X là este đơn chức, không no chưa một liên kết đôi C=C; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 10,36 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 12,32 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng 10,36 gam E với 150ml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 25% so với phản ứng); cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối có m gam và một ancol duy nhất. Giá trị m là:

A. 11,32 gam. B. 13,12 gam. C. 16,12 gam. D. 12,16 gam

 

Lời giải

X là este đơn chức, không no chưa một liên kết đôi C=C; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở)

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác