X là este no đơn chức mạch hở; Y là este đơn chức không no, chứa một liên kết đôi C=C

X là este no đơn chức mạch hở; Y là este đơn chức không no, chứa một liên kết đôi C=C

 

X là este no đơn chức mạch hở; Y là este đơn chức không no, chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy 18,32 gam hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 23,744 lít O2 (đktc) thu được 19,264 lít CO2 (đktc) và H2O. Mặt khác thuỷ phân hoàn toàn E trong dung dịch NaOH dư thu được 2 muối (A, B) của 2 axit cacbonxylic (MA < MB, A và B có cùng số nguyển tử hiđro trong phân tử) và một ancol Z duy nhất. Cho các nhận định sau:

(a) Từ A bằng một phản ứng có thể điều chế trực tiếp ra CH2.

(b) Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 1700C thu được một anken duy nhất.

(c) Y và B đều làm mất màu Br2 trong CCl4.

(d) Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa A và B ở bất kỳ tỉ lệ mol nào đều thu được nCO2=nH2O.

Số nhận định đúng là:

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

 

Lời giải

X là este no đơn chức mạch hở; Y là este đơn chức không no, chứa một liên kết đôi C=C

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác