dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Ở nhiệt độ cao, các kim loại kiềm tác dụng với oxi, đều thu được các oxit.

Cho các phát biểu sau: Ở nhiệt độ cao, các kim loại kiềm tác dụng với oxi, đều thu được các oxit.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ cao, các kim loại kiềm tác dụng với oxi, đều thu được các oxit.

(b) Có thể sử dụng vôi để làm mềm nước có tính cứng tạm thời.

(c) Trong công nghiệp, Al được điều chế từ nguyên liệu là quặng boxit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhúng miếng Al vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

(e) Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt các chất rắn là MgO, Al2O3, Al.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, ngoài oxit còn thu được các chất khác như peoxit…

(b) Đúng, dùng Ca(OH)2 vừa đủ:

Ca(OH)2 + M(HCO3)2 —> CaCO3 + MCO3 + H2O

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng, Al khử Cu2+ thành Cu, lúc này có cặp điện cực Al-Cu nên có ăn mòn điện hóa

(e) Đúng: MgO không tan, Al2O3 tan không có khí, Al tan và có khí.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *