dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.

Cho các phát biểu sau: Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm là phản ứng một chiều.

(b) Đốt cháy hoàn toàn các hợp chất este no, mạch hở đều thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

(c) Bông nõn có thành phần chính là xenlulozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Các amino axit đều có tính chất lưỡng tính.

(e) Các polime bán tổng hợp đều có nguồn gốc từ các polime thiên nhiên.

(f) Lực bazơ của metylamin lớn hơn của anilin.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(a) Đúng

(b) Sai, este đa chức có nCO2 > nH2O

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng, tính axit ở -COOH và tính bazơ ở -NH2

(e) Đúng

(f) Đúng, các amin béo đều có lực bazơ > NH3 > C6H5NH2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *