Cho các phát biểu sau Các kim loại kiềm và nhôm đều là những kim loại nhẹ.

Cho các phát biểu sau Các kim loại kiềm và nhôm đều là những kim loại nhẹ. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm và nhôm đều có mức oxi hóa dương.

 

Cho các phát biểu sau

(1) Các kim loại kiềm và nhôm đều là những kim loại nhẹ.

(2) Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm và nhôm đều có mức oxi hóa dương.

(3) Kim loại kiềm và nhôm đều có thể điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua của chúng

(4) Các kim loại kiềm và nhôm đều có có tính khử mạnh.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai, AlCl3 dễ thăng hoa nên điều chế Al bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy

(4) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website