dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit-CO-NH- được gọi là đipepit.

Cho các phát biểu sau: Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit-CO-NH- được gọi là đipepit. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và ancol etylic.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Peptit mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptit-CO-NH- được gọi là đipepit.

(b) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và ancol etylic.

(c) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sản phẩm phản ứng thủy phân hoàn toàn xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, đipeptit mạch hở chỉ có 1 liên kết peptit

(b) Sai, sản xuất xà phòng và glyxerol

(c) Đúng, do nhóm -NH2 hoạt hóa nhân thơm

(d) Đúng, thủy phân xenlulozơ tạo glucozơ có tráng bạc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, saccarozơ bị thủy phân trong axit, không bị thủy phân trong kiềm

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *