Cho các phát biểu sau: Tất cả các nguyên tố kim loại đều là chất rắn ở điều kiện thường. 

Cho các phát biểu sau: Tất cả các nguyên tố kim loại đều là chất rắn ở điều kiện thường. Để xử lí thủy ngân bị rơi vãi người ta dùng bột lưu huỳnh.

 

Cho các phát biểu sau:

(1) Tất cả các nguyên tố kim loại đều là chất rắn ở điều kiện thường.

(2) Để xử lí thủy ngân bị rơi vãi người ta dùng bột lưu huỳnh.

(3) Tính dẫn điện của Ag > Cu > Au > Al > Fe.

(4) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được Fe.

(5) Khi cho Na dư vào dung dịch CuSO4 thấy có khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa màu xanh.

Số phát biểu không đúng là:

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1

(1) Sai, Hg là chất lỏng điều kiện thường

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Sai, Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2

(5) Đúng: Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website