dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Có thể dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để phân biệt các dung dịch glucozơ, etanol và lòng trắng trứng

Cho các phát biểu sau: Có thể dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để phân biệt các dung dịch glucozơ, etanol và lòng trắng trứng

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Có thể dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để phân biệt các dung dịch glucozơ, etanol và lòng trắng trứng

(2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom;

(3) Các este đơn chức đều tác dụng với NaOH, đun nóng theo tỉ lệ mol 1:1;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Ứng với công thức C3H7O2N có 2 amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau;

(5) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (Ni, t°) thu được sobitol

(6) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, nặng hơn nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu hồng vì bị oxi hoá;

(7) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(8) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Số phát biểu không đúng là:

A. 4       B. 5       C. 6       D. 7

(1) Đúng, glucozơ tạo phức xanh lam, lòng trắng trứng tạo phức tím, etanol không phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Đúng: C2H4 + Br2 —> C2H4Br2

(3) Sai, este đơn chức của phenol (ví dụ CH3COOC6H5) tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2

(4) Đúng: NH2-CH2-CH2-COOH và NH2-CH(CH3)-COOH

(5) Sai, khử glucozơ bằng H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(6) Sai, anilin hóa nâu đen vì bị oxi hóa

(7) Sai

(8) Sai, toluen cần đun nóng, stiren phản ứng ngay điều kiện thường

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *