dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí trơ. Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí trơ. Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung hỗn hợp Fe và KNO3 trong khí trơ.

(b) Cho luồng khí H2 đi qua bột CuO nung nóng.

(c) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa kim loại là

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(a) KNO3 —> KNO2 + O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe + O2 —> Fe3O4

(b) H2 + CuO —> Cu + H2O

(c) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Ag + HNO3 —> AgNO3 + NO + H2O

=> 3 thí nghiệm

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *