Cho các phát biểu sau: Xenlulozơ tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde).

Cho các phát biểu sau: Xenlulozơ tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde). Glucozơ được gọi là đường mía, fructozơ được gọi là đường mật ong.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde).

(b) Glucozơ được gọi là đường mía, fructozơ được gọi là đường mật ong.

(c) Cao su Buna-N, Buna-S đều thuộc loại cao su thiên nhiên.

(d) Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.

(e) Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

(g) Hợp chất NH2-CH(CH3)-COONH3-CH3 là este của alanin.

Số phát biểu đúng là

A. 4.            B. 3.           C. 5.            D. 2.

(a) Đúng

(b) Sai, glucozơ gọi là đường nho.

(c) Sai, chúng đều là cao su tổng hợp.

(d) Đúng

(e) Đúng

(g) Sai, đây là muối của alanin và metylamin.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website