dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ, số gam Cu được tạo ra là:

A. 3,58gam. B. 1,79gam. C. 7,16gam. D. 3,82gam.

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *