Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ

 

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ, số gam Cu được tạo ra là:

A. 3,58gam. B. 1,79gam. C. 7,16gam. D. 3,82gam.

Cho dòng điện có cường độ I = 3 ampe đi qua một dung Cu(NO3)2 trong một giờ

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa