Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

 

Cho hai chất hữu no, mạch hở E, F (đều công thức phân tử C4H6O4 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như đồ dưới đây:

E + 2NaOH 2Y + Z
F + 2NaOH
Y + T + X

Biết: X và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.

(b) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.

(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.

(e) Chất T tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được CH3COOH. Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

 

Lời giải

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

 

Đây là 1 câu trong đề thi TN THPT 2021 đợt 2 của bộ Giáo dục và Đào tạo

Mời các thầy cô và các em xem thêm đề thi tất cả các năm của bộ Giáo dục và Đào tạo tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học