Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch hở. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,77 mol O2

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch hở. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,77 mol O2

 

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch hở. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,77 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa y mol H2O và x mol CO2. Thủy phân m gam X trong 120 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 12,2 gam hỗn hợp muối Y và hỗn hợp ancol Z (đều no đơn chức). Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần dùng 0,47 mol khí O2. Giá trị là:

A. 1,32 B. 1,16 C. 1,34 D. 1,08

 

Lời giải

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch hở. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,77 mol O2

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác