Cho sơ đồ chuyển hóa: NaHCO3 + X → E; E + Y → NaHCO3; NaHCO3 + X → F; F + Z → NaHCO3.

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaHCO3 + X → E;

E + Y → NaHCO3;

NaHCO3 + X → F;

F + Z → NaHCO3.

 

Cho sơ đồ chuyển hóa:

NaHCO3 + X E;           E + Y NaHCO3;            NaHCO3 + X F;             F + Z NaHCO3.

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Ca(OH)2, HCl, NaOH.         B. HCl, NaOH, CO2.

C. Ba(OH)2, CO2, HCl.            D. NaOH, CO2, HCl.

 

Lời giải

NaHCO3 + Ba(OH)2 (X)→NaOH (E) + BaCO3 + H2O 

NaOH (E) + CO2 (Y) NaHCO3;           

2NaHCO3 + Ba(OH)2 (X) Na2CO3 (F) + BaCO3 + 2H2O            

Na2CO3 (F) + HCl (Z) NaHCO3 + NaCl

Chọn đáp án C

 

Đây là 1 câu trong đề thi TN THPT 2021 đợt 2 của bộ Giáo dục và Đào tạo

Mời các thầy cô và các em xem thêm đề thi tất cả các năm của bộ Giáo dục và Đào tạo tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học