dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A

Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

 

Thời gian điện phân (giây)

t

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

t + 2895

2t

Tổng số mol khí ở 2 điện cực

a

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a + 0,03

2,125a

Số mol Cu ở catot

b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b + 0,02

b + 0,02

 

Giá trị của t là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4825 B. 3860 C. 2895 D. 5790

Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A

Các thầy cô và các em có thể xem lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân tại

Lý thuyết và bài tập điện phân có lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *