Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều no, đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ

Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều no, đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ

 

Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều no, đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ X với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đực một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,60 B. 15,46 C. 13,36 D. 15,45

 

Lời giải

Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều no, đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác