Hỗn hợp E chứa 4 peptit X, Y, Z, T đều được tạo từ một loại -amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

Hỗn hợp E chứa 4 peptit X, Y, Z, T đều được tạo từ một loại -amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

 

Hỗn hợp E chứa 4 peptit X, Y, Z, T đều được tạo từ một loại -amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH, có tổng số liên kết peptit nhỏ hơn 11. Đốt cháy E cần dùng x mol O2, thu được hỗn hợp gồm N2, H2O và y mol CO2. Biết rằng tỉ lệ x:y=1,25. Mặt khác đun nóng lượng E trên với dung dịch HCl dư thấy lượng HCl phản ứng là 0,14 mol, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là:

A. 17,57 gam B. 15,61 gam C. 12,55 gam D. 15,22 gam

 

Lời giải

Hỗn hợp E chứa 4 peptit X, Y, Z, T đều được tạo từ một loại -amino axit no chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác