Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ)

Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ)

 

Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chứa hai ancol no và hỗn hợp rắn G có khối lượng 18,88 gam gồm 1 muối của hai axit cacboxylic, phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 6,048 lít (đktc) khí oxi thu được 8,8 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong M gần nhất với?

A. 40,6% B. 69,2% C. 30,8% D. 53,4%

 

Lời giải

Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ)

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác