Hỗn hợp X chứa etyl axetat, etyl acrylat, vinyl axetat và CH2=CH- CH2 -NH2

Hỗn hợp X chứa etyl axetat, etyl acrylat, vinyl axetat và CH2=CH- CH2 -NH2

 

Hỗn hợp X chứa etyl axetat, etyl acrylat, vinyl axetat và CH2=CH- CH2 -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X cần dùng vừa đủ 1,345 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa 0,95 mol H2O và 0,05 mol N2. Nếu cho 0,27 mol X vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là:

A. 0,36. B. 0,32. C. 0,24. D. 0,19.

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa etyl axetat, etyl acrylat, vinyl axetat và CH2=CH- CH2 -NH2

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác