Hỗn hợp X chứa một số axit và este đều no, đơn chức, mạch hở. Cho 10,86 gam X vào dung dịch

Hỗn hợp X chứa một số axit và este đều no, đơn chức, mạch hở. Cho 10,86 gam X vào dung dịch

 

Hỗn hợp X chứa một số axit và este đều no, đơn chức, mạch hở. Cho 10,86 gam X vào dung dịch NaOH (dư) đun nóng nhẹ thì thấy có tối đa 0,16 mol NaOH tham gia phản ứng. Nếu đốt cháy 10,86 gam X thì cần thể tích O2 (đktc) là:

A. 11,2 B. 10,192 C. 10,08 D. 11,648

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa một số axit và este đều no, đơn chức, mạch hở. Cho 10,86 gam X vào dung dịch

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác