Hỗn hợp X gồm andehit axetic, axit butitric, etilen glicol và axit axetic trong đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp

Hỗn hợp X gồm andehit axetic, axit butitric, etilen glicol và axit axetic trong đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp

 

Hỗn hợp X gồm andehit axetic, axit butitric, etilen glicol và axit axetic trong đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam hỗn hợp X thu được V lít CO2 (đktc) và 11,88 gam H2O. Hấp thụ V lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH x mol/l thu được dung dịch Y chứa 54,28 gam chất tan. Giá trị của x là

A. 2,4 B. 1,6 C. 2,0 D. 1,8

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm andehit axetic, axit butitric, etilen glicol và axit axetic trong đó axit axetic chiếm 27,13% khối lượng hỗn hợp

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác