Peptit X cấu tạo từ 1-aminoaxit no mạc hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho m gam X tác dụng với

Peptit X cấu tạo từ 1-aminoaxit no mạc hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho m gam X tác dụng với

 

Peptit X cấu tạo từ 1-aminoaxit no mạc hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đun nóng thu được 19,56 gam muối. Khi đốt cháy m1 gam X cần 14,112 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp T gồm CO2, H2O và N2 trong đó số hiệu mol CO2 và số mol H2O bằng 2 lần số mol X tác dụng. Dẫn hỗn hợp T vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối dung dịch giảm m2 gam. Giá trị của m2

A. 12,09 B. 18,35 C. 20,46 D. 24,65

 

Lời giải

Peptit X cấu tạo từ 1-aminoaxit no mạc hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho m gam X tác dụng với

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác