Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ thêm vài giọt CuSO4.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ thêm vài giọt CuSO4. Đốt dây thép trong bình đựng đầy khí oxi.

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ thêm vài giọt CuSO4.

(2) Đốt dây thép trong bình đựng đầy khí oxi.

(3) Cho lá thép vào dung dịch ZnSO4.

(4) Cho lá nhôm vào dung dịch CuSO4.

Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là

A. 4.       B. 2.       C. 3.        D. 5.

Ăn mòn điện hóa  xảy ra khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li.

Các trường hợp có ăn mòn:

(1) Zn-Cu (Cu mới sinh ra do Zn khử Cu2+)

(3) Fe-C

(4) Al-Cu (Cu mới sinh ra do Al khử Cu2+)

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website