dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ thêm vài giọt CuSO4.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ thêm vài giọt CuSO4. Đốt dây thép trong bình đựng đầy khí oxi.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho miếng kẽm vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ thêm vài giọt CuSO4.

(2) Đốt dây thép trong bình đựng đầy khí oxi.

(3) Cho lá thép vào dung dịch ZnSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cho lá nhôm vào dung dịch CuSO4.

Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là

A. 4.       B. 2.       C. 3.        D. 5.

Ăn mòn điện hóa  xảy ra khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các trường hợp có ăn mòn:

(1) Zn-Cu (Cu mới sinh ra do Zn khử Cu2+)

(3) Fe-C

(4) Al-Cu (Cu mới sinh ra do Al khử Cu2+)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *