Tiến hành hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiêm 1 rồi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch

Tiến hành hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiêm 1 rồi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch

 

Tiến hành hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiêm 1 rồi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch.

Thí nghiệm 2: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiệm 2 rồi thêm vài giọt nước brom.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl thì hiện tượng xảy ra và tương tự => SAI vì có xảy ra phản ứng nhưng không tạo kết tủa như anilin phản ứng với nước brom (tạo kết tủa trắng)

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng => ĐÚNG vì kết tủa trắng là 2,4,6-tribrom anilin

C. Ở thí nghiện 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì quỳ tím sẽ chuyển màu xanh => Đúng vì anilin có tính bazơ rất yếu không làm đổi màu quỳ tím còn metyl amin thì có

D. thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin => ĐÚNG

 

Lời giải

 

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl thì hiện tượng xảy ra và tương tự.

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng

C. Ở thí nghiện 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì quỳ tím sẽ chuyển màu xanh.

D. thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin.

 

 

Đây là 1 câu trong đề thi TN THPT 2021 đợt 2 của bộ Giáo dục và Đào tạo

Mời các thầy cô và các em xem thêm đề thi tất cả các năm của bộ Giáo dục và Đào tạo tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học