dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

X là este của có công thức phân tử C4H9O2N; Y và Z là hai peptit mạch hở được tạo bởi glyxin và alanin

X là este của có công thức phân tử C4H9O2N; Y và Z là hai peptit mạch hở được tạo bởi glyxin và alanin

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X este của có công thức phân tử C4H9O2N; Y Z là hai peptit mạch hở được tạo bởi glyxin và alanin có tổng số liên kết peptit là 7 và không có peptit nào có số liên kết peptit nhỏ hơn 3. Đun nóng 32,42 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa 2 muối và 9,2 gam ancol T. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp muối cần dùng 30,24 gam O2, thu được Na2CO3, CO2, H2O và 4,256 lít khí N2 (đktc). Tỷ lệ mắt xích Gly:Ala trong Z là?

A. 1:3 B. 3:1 C. 3:2 D. 2:3

 

Lời giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X là este của có công thức phân tử C4H9O2N; Y và Z là hai peptit mạch hở được tạo bởi glyxin và alanin

 

Xem lại phương pháp dồn chất xếp hình, công thức NAP. 332 và các phương pháp giải bài tập peptit tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *