X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở được tạo bởi cùng một ancol. Đốt cháy hoàn toàn 10,14 gam X

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở được tạo bởi cùng một ancol. Đốt cháy hoàn toàn 10,14 gam X

 

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở được tạo bởi cùng một ancol. Đốt cháy hoàn toàn 10,14 gam X trong O2 vừa đủ thu được 0,27 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được 11,1 gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng X trên vào dung dịch Br2 (dư) thì số mol Br2 phản ứng là:

A. 0,18 B. 0,23 C. 0,21 D. 0,20

 

Lời giải

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở được tạo bởi cùng một ancol. Đốt cháy hoàn toàn 10,14 gam X

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác