X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol 3:7), mạch hở được tạo bởi cùng một ancol

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol 3:7), mạch hở được tạo bởi cùng một ancol

 

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol 3:7), mạch hở được tạo bởi cùng một ancol và đều không có khả năng tráng bạc. Đốt cháy hoàn toàn 8,46 gam X trong 0,5 mol O2 (dư) hỗn hợp sau phản ứng thu được gồm khí và hơi với tổng số mol là a. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được 9,26 gam muối. Giá trị của a là:

A. 0,720. B. 0,715. C. 0,735. D. 0,725.

 

Lời giải

X là hỗn hợp gồm hai este đơn chức (tỷ lệ mol 3:7), mạch hở được tạo bởi cùng một ancol

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác