X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-CC-CHO, OHC-CC-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở

X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-CC-CHO, OHC-CC-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở

 

X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-CC-CHO, OHC-CC-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Nếu cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam X và m gam Y cần 0,805 mol O2, thu được 0,785 mol CO2. Giá trị của m là:

A. 6,0 B. 4,6 C. 8,8 D. 7,4

 

Lời giải

X là hỗn hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-CC-CHO, OHC-CC-COOH; Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác