X là một peptit có 14 mắt xích được tạo từ các α-amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin

X là một peptit có 14 mắt xích được tạo từ các α-amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin

 

X là một peptit có 14 mắt xích được tạo từ các α-amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin. Để đốt cháy m gam X cần dùng 110,208 lít O2. Nếu cho m gam X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy Y trong bình chứa 12 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 10,92 mol hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 5/12 thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị m thu được là:

A. 86,78 gam B. 91,65 gam C. 87,68 gam D. 89,10 gam

 

Lời giải

X là một peptit có 14 mắt xích được tạo từ các α-amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác