dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Chất hữu cơ X no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Thủy phân hoàn toàn X

Chất hữu cơ X no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Thủy phân hoàn toàn X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất hữu cơ X no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic Y và hai ancol Z, T. Các chất Y, Z, T đều có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Phân tử khối nhỏ nhất của X là

A. 234. B. 176. C. 288. D. 262.

 

X là este thuần chức.      Y, Z, T đều có số nguyên tử C bằng số nhóm chức. Z, T là ancol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để X nhỏ nhất                   chọn Z, T là CH3OH và C2H4(OH)2,                 Y là (COOH)2

=> X:  CH3OOC – COO – CH2 – CH2 – OOC – COOCH3

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *