dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H8O2

Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H8O2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H8O2. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,32 mol NaOH đã phản ứng, thu được ancol Y đơn chức và 26,72 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Giá trị của m là

A. 29,92. B. 32,64. C. 27,20. D. 24,48.

 

Este phenol:            (I) CH3COOC6H6                (II) HCOOC6H4CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Este ancol:            (III) C6H5COOCH3               (IV) HCOOCH2C6H5

(I) + (III) => 3 muối + 1 ancol

(I) + (IV) => 3 muối + 1 ancol

(II) + (III) => 3 muối + 1 ancol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(II) + (IV) => 2 muối + 1 ancol

 

=> 2 este là (II) và (IV)

Gọi số mol HCOOC6H4CH3 là a; số mol HCOOCH2C6H5 là b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> 2a + b = 0,32                    và                130a + 68(a+b)=26,72

=> a = 0,08 và b = 0,16

=> m= 136.(0,08+0,16) = 32,64 (g)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *