Cho 48,2 gam hỗn hợp T gồm 2 este X, Y đơn chức hở (MX

Cho 48,2 gam hỗn hợp T gồm 2 este X, Y đơn chức hở (MX<MY) tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH

 

Cho 48,2 gam hỗn hợp T gồm 2 este X, Y đơn chức hở (MX<MY) tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được hỗn hợp hai muối là đồng đẳng kế tiếp và 23 gam một ancol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 96,4 gam T cần 132,16 (lít) O2 (đktc) và thu được 82,8 gam nước. Phần trăm khối lượng của Y trong T là:

A. 63,49%. B. 36,51%. C. 74,91%. D. 25,09%.

 

Lời giải

Cho 48,2 gam hỗn hợp T gồm 2 este X, Y đơn chức hở (MX<MY) tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác