Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este hai chức X1, X2 ( được tạo bởi một ancol no

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este hai chức X1, X2 ( được tạo bởi một ancol no

 

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este hai chức X1, X2 ( được tạo bởi một ancol no, đơn chức, hở và hơn kém nhau 1C) cần dùng 12,48 gam O2, thu được 18,04 gam CO2 và 5,76 gam H2O. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì còn lại 17,56 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng có phân tử khối nhỏ hơn trong X?

A. 41,7%. B. 34,1%. C. 25,9%. D. 36,2%.

 

Lời giải

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este hai chức X1, X2 ( được tạo bởi một ancol no

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác