dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các mệnh đề sau: Công thức phân tử của tristearin là C54H110O6.

Cho các mệnh đề sau: Công thức phân tử của tristearin là C54H110O6. Polime thiên nhiên khi hấp phụ I2 tạo thành màu xanh tím là tinh bột.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các mệnh đề sau:

(1) Công thức phân tử của tristearin là C54H110O6.

(2) Polime thiên nhiên khi hấp phụ I2 tạo thành màu xanh tím là tinh bột.

(3) Fructozơ được gọi là đường nho.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.

(5) Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau.

(6) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Số mệnh đề đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(1) Sai, tristearin (C17H35COO)3C3H5 hay C57H110O6

(2) Đúng

(3) Sai, đường nho là glucozơ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Đúng

(5) Sai, chúng khác nhau về số mắt xích

(6) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *