Cho các phát biểu sau: Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước;

Cho các phát biểu sau: Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước; Các kim loại kiềm có thể đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng;

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước;

(b) Các kim loại kiềm có thể đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng;

(c) Các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng cấu hình electron ở trạng thái cơ bản;

(d) Các kim loại K, Rb, Cs có thể bốc cháy khi tiếp xúc với nước;

(e) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm và kiềm thổ chỉ tồn tại dạng hợp chất;

(f) Có thể dùng khí cacbonic để dập tắt đám cháy magie.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3       D. 5.

(a) Sai, Be không tan.

(b) Sai, kim loại kiềm khử H2O trước.

(c) Đúng, đều là 1s2 2s2 2p6

(d) Đúng

(e) Đúng

(f) Sai, Mg cháy trong CO2.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website