dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu: Các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại.

Cho các phát biểu: Các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại. Tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu:

(a) Các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại.

(b) Tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe.

(c) Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch thành Cu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào dung dịch chứa Na2SO4 và H2SO4.

(e) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.

(g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 (dư), sau phản ứng thu được Fe.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.         B. 3.         C. 1.         D. 4.

(a) Sai, H là phi kim, từ Li về cuối là kim loại kiềm.

(b) Đúng

(c) Sai, Na khử H2O trước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, Al bị ăn mòn hóa học.

(e) Đúng, thu được Fe(NO3)3 và AgNO3 dư.

(g) Sai: Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *