Cho các phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB.

Cho các phát biểu sau: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB.

(b) Các oxit của crom đều là oxit bazơ.

(c) Trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

(d) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

(e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom(III).

Trong các phát biểu trên, những phát biểu đúng là:

A. (b), (c) và (e).       B. (a), (c) và (e).

C. (b), (d) và (e).       D. (a), (b) và (e).

(a) Đúng, Cr (Z = 24): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s5 4s1

—> Ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.

(b) Sai, CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit

(c) Đúng

(d) Sai, Cr(III) vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

(e) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website