dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Cr2O3 là chất rắn màu lục thẫm, không tan trong nước.

Cho các phát biểu sau: Cr2O3 là chất rắn màu lục thẫm, không tan trong nước.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Cr2O3 là chất rắn màu lục thẫm, không tan trong nước.

(b) Cr(OH)3 là chất rắn màu lục xám, tan trong dung dịch HCl dư.

(c) CrO3 là oxit axit tồn tại ở thể rắn, màu đỏ thẫm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Dung dịch Na2CrO4 có màu da cam.

Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(a) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Sai, dung dịch Na2CrO4 có màu vàng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *