dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Các oxit của kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước.

Cho các phát biểu sau: Các oxit của kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước. Thạch cao nung được sử dụng để bó bột trong y học.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước.

(b) Thạch cao nung được sử dụng để bó bột trong y học.

(c) Cho bột Al dư vào dung dịch FeCl3, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa AlCl3 và FeCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa.

(e) Các kim loại kiềm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường và giải phóng khí hiđro.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3       D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, BeO, MgO không tan trong nước

(b) Đúng

(c) Sai, Al dư + FeCl3 —> AlCl3 + Fe

(d) Đúng, CO2 dư + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *