dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu được kim loại Fe

Cho các phát biểu sau: Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu được kim loại Fe Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư, thu được kim loại Fe

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu

(c) Cho AgNO3 dư tác dụng với dung dịch FeCl2 thu được kim loại Ag

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học

(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ

Số phát biểu đúng là

A. 2       B. 4       C. 3       D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, Mg + FeCl3 dư —> MgCl2 + FeCl2

(b) Sai, Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> Cu(OH)2 + BaSO4

(c) Đúng, AgNO3 + FeCl2 —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng, cặp điện cực Fe-C

(e) Đúng, Hg + S —> HgS (chát rắn, ít độc hơn và dễ thu gom)

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *