dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

Cho các phát biểu sau: Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn thu được muối và ancol.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

(b) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn thu được muối và ancol.

(c) Số nguyên tử nitơ trong tripeptit Gly – Ala – Lys là 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Vinyl xianua được dùng để sản xuất tơ nitron.

(e) Ở điều kiện thường, các amino axit là chất rắn, tan ít trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, cả glucozơ và fructozơ đều tráng gương

(b) Sai, có thể thu được muối và anđehit hoặc xeton hoặc 2 muối

(c) Đúng

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, tan tốt trong nước.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *