Cho các phát biểu sau: Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

Cho các phát biểu sau: Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

 

Cho các phát biểu sau:

 1. Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

 2. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

 3. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

 4. Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

 5. Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

 6. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Số phát biểu đúng

A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

 1. Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. => ĐÚNG

 2. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. => SAI: trieste

 3. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. => ĐÚNG

 4. Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. => SAI: gốc hidđrocacbon không no, trạng thái lỏng

 5. Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. => ĐÚNG mật ong chứa 40% fructozơ, 30% glucozơ

 6. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người => ĐÚNG

ĐÁP ÁN A

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học