Cho các phát biểu sau: Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.

Cho các phát biểu sau: Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein. Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.

(b) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng

(c) Trong tơ nilon-6 có các gốc α-amino axit

(d) Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

(e) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

(f) Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) Đúng

(b) Đúng, vải lụa tơ tằm có nhóm -CONH- bị thủy phân trong kiềm

(c) Sai, tơ nilon-6 là (-NH-(CH2)5-CO-)n

(d) Đúng

(e) Sai, chỉ protein dạng hình cầu tan

(f) Đúng, X là CH2=CH-COONH4

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website