dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch Na2CO3.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 dư.

(c) Cho dung dịch KHCO3 dư vào dung dịch KAlO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)3.

(e) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa là:

A. 2.          B.3.            C.4.            D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + Na2CO3 —> BaCO3 + NaOH

(b) NaOH + Al(NO3)3 dư —> Al(OH)3 + NaNO3

(c) Không phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Không phản ứng

(e) NH3 + H2O + Fe(NO3)3 —> Fe(OH)3 + NH4NO3

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *