dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng. Nước ép từ cây mía có phản ứng với Cu(OH)2

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng. Nước ép từ cây mía có phản ứng với Cu(OH)2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng.

(b) Nước ép từ cây mía có phản ứng với Cu(OH)2

(c) Tơ poliamit kém bền trong môi trường axit và môi trường kiêm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin không đổi màu giấy quỳ tím.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng, nước mía chứa saccarozơ.

(c) Đúng, do poliamit chứa -CONH- dễ bị thủy phân

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đúng, C6H5NH2 có tính bazơ nhưng rất yếu.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *