Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng. Nước ép từ cây mía có phản ứng với Cu(OH)2

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng. Nước ép từ cây mía có phản ứng với Cu(OH)2

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng.

(b) Nước ép từ cây mía có phản ứng với Cu(OH)2

(c) Tơ poliamit kém bền trong môi trường axit và môi trường kiêm.

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin không đổi màu giấy quỳ tím.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

(a) Đúng

(b) Đúng, nước mía chứa saccarozơ.

(c) Đúng, do poliamit chứa -CONH- dễ bị thủy phân

(d) Đúng

(e) Đúng, C6H5NH2 có tính bazơ nhưng rất yếu.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website