dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các nhận định sau: Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím.

Cho các nhận định sau: Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các nhận định sau:

(1) Oxi hóa glucozơ, thu được sobitol.

(2) Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím.

(3) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

(5) Điều chế poli(vinyl ancol) bằng cách trùng hợp ancol vinylic.

Số nhận định sai là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Sai, khử glucozơ bằng H2 thu sobitol

(2) Sai, tùy tương quan số nhóm NH2 và COOH

(3) Đúng

(4) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Sai, điều chế poli vinyl ancol bằng cách thủy phân (-CH2-CH(OOC-CH3)-)n

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ