Cho các phát biểu sau: Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ.

Cho các phát biểu sau: Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ. Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt chúng.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ.

(b) Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt chúng.

(c) Dùng dung dịch HCl có thể tách riêng benzen ra khỏi hỗn hợp gồm benzen và anilin.

(d) Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột, rồi đun nóng dung dịch thu được, thấy xuất hiện màu xanh tím.

(e) Thủy tinh hữu cơ có thành phần chính là metyl metacrylat.

(f) Chất béo là thành phần chính của dầu thực vật, mỡ động vật.

Số nhận xét đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

(a) Đúng

(b) Đúng, tơ tằm cháy có mùi khét

(c) Đúng, anilin phản ứng với HCl tạo muối tan, benzen không phản ứng, không tan nên chiết ra

(d) Sai, đun nóng màu xanh tím sẽ biến mất

(e) Sai, thủy tinh hữu cơ có thành phần chính là poli metyl metacrylat

(f) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website