dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: Cho bột Al vào dung dịch NaOH. Cho bột Fe vào

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: Cho bột Al vào dung dịch NaOH. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.

(b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho CaO vào nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

(e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2

(b) Fe + AgNO3 —> Fe(NO3)2 + Ag

(c) CaO + H2O —> Ca(OH)2

(d) Na2CO3 + CaCl2 —> NaCl + CaCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Không phản ứng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *