dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các thí nghiệm sau: Cho CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư.

Cho các thí nghiệm sau: Cho CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ tương ứng 1 : 1) vào H2O dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư.

(2) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ tương ứng 1 : 1) vào H2O dư.

(3) Cho Ag vào dung dịch HCl dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(5) Cho Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4 dư.

(6) Sục khí CO2 dư vào lượng dung dịch Ca(OH)2.

Số thí nghiệm tạo ra dung dịch trong suốt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

(1) CH3COOH + CaCO3 —> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

(2) Na2O + H2O —> 2NaOH

Al2O3 + 2NaOH —> 2NaAlO2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Không phản ứng

(4) Na + CuSO4 + H2O —> Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2

(5) Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

(6) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *